Tezkire’nin 78. Sayısı “Doğu ve Batı Arasında Türk Modernleşmesi”

805 0

Doğu ve Batı Arasında Türk Modernleşmesi kapak dosyası olarak ele aldığımız Tezkire’nin 78. sayısı… Jenerik Kısmı

“Bu Sayıda” PDF

 

Araştırma Makaleleri

 • Mustafa Kemal ŞAN– Türkiye’de Radikal Modernleşmenin Sonuçları: Bölünmüş Toplum PDF
 • M. Veysel KARATAŞ– Batılılaşma Kıskacında Türk Modernleşmesi PDF
 • Ayşegül Sili KALEM– Paradoksal Modernlik ve Türk Modernleşmesinde Yeni Arayışlar PDF
 • Hicret K. TOPRAK– Cumhuriyetin Kurucu Tahayyülünde Din PDF
 • Fatih AKYÜZ– Cumhuriyet Modernleşmesi Bağlamında Ziya Gökalp’te Kurtuluşun ve Terakkinin Reçetesi PDF
 • Mustafa GÜNERİGÖK– Müslüman Saati’ne Ağıt: Zamanın Modernleşmesine Dair Bir Deneme PDF
 • Muhammed HÜKÜM– Nesneye Sinmiş Şiir: Edip Cansever Şiirinde Yalnızlık, Karamsarlık ve Modernizm PDF
 • Ahmet Faruk GÜLER– Cumhuriyetin İlk Dönem Romanlarında Mekân, Değişim ve Modernizm PDF
 • Betül KARAKOYUNLU– Nurettin Topçu’nun İdeal Yönetim Anlayışı, Devlet ve Anadolu Sosyalizmi PDF

Söyleşi

 • Mehmet KARAKAŞ ile Söyleşen Recep BOZKURT– “Batı, Diğer Modernleşme Biçimlerine Nasıl Baktıysa Türk Modernleşmesine de Öyle BaktıPDF

Kitap İncelemesi & Tanıtım ve Değini

 • Mahmut Hakkı AKINTürkiye’de Modern Bilincin Oluşumu: Modernleşmenin Fenomenolojisi ve Türk Modernleşmesi – Yakup KAHRAMAN PDF
 • Özge Seda UĞRAŞTürkiye’de Modernleşme-Din, Siyaset ve Toplumsal Değişme – Mahmut Hakkı AKIN PDF
 • Recep BOZKURTAra Dönem Din Politikaları – Necdet SUBAŞI PDF
 • Rukiye GEÇERŞair-Sosyolog: Kemal Tahir/Sosyolojik Bir Bakışla Kemal Tahir Romanları – Muhammed HÜKÜM PDF

Dergi Kapağı PDF

Dergiyi Satın Almak için  Tıklayınız…