Yayın İlkeleri

 

Tezkire Dergisi’nin temel amacı genel olarak sosyal bilimler, özel olarak siyaset bilimi alanlarından bilim insanlarının düşüncelerini ve araştırmalarını paylaştıkları bir platform olmaktır. Bu çerçevede araştırma, inceleme, eleştiri ve benzeri özgün yazılara yer verilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Yayımlanmış yazıların yayım hakları Tezkire’ye aittir. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle yayın kurulu tarafından amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere bu alanda uzman iki hakeme gönderilir. Görüş ayrılığı söz konusu olursa üçüncü bir hakemin daha görüşüne başvurulur. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda yazı, yayım programına alınır. Hakem raporları gizlidir. Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2.5 cm bırakılarak 1 satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Çalışmanın MS Word ile yazılmış bir kopyasının tezkiredergisi@gmail.com e-posta adresine ekli dosya olarak gönderilmesi editöryal sürecin başlaması için yeterlidir. Yazar/lar/dan ayrıca tümünün imzasını taşıyan bir telif devir mektubunu yayımcıya posta, faks veya e-posta eklentisi ile göndermeleri beklenir. Eğer çalışma birden çok yazarlı ise makalelerde editöryal yazışmanın kiminle yapılacağı da belirtilmelidir.

Gönderilen çalışmaların aşağıdaki bölümleri içermesi gerekir:

  • Türkçe ve İngilizce başlık,
  • Yazarın/yazarların tam adları ve unvanları,
  • Yazar/yazarlar hakkında bilgi (çalıştıkları kurumlar, adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri, çalışma ve ilgi alanları, yayınlarından seçmeler),
  • Türkçe özet (150-200 kelime arası),
  • Anahtar kelimeler (3-5 kelime arası),
  • İngilizce özet (150-200 kelime arası),
  • İngilizce anahtar kelimeler (3-5 kelime arası).