Tezkire’nin 79. Sayısı “Postmodern Durumun Yeni Halleri: Meta-Anlatıların Dönüşü”

677 0

Postmodern Durumun Yeni Halleri: Meta-Anlatıların Dönüşü kapak dosyası olarak ele aldığımız Tezkire’nin 79. sayısı.. Jenerik Kısmı

“Bu Sayıda” PDF

 

Gündem

 • Kamil ERGENÇ- Gösterişli Bir “Kültür” Olarak Postmodernizm PDF
 • Mehmet Sebih ORUÇ- Postmodernite ve Dijital Medya: Sembiyotik İlişkiyi Görmek PDF

Araştırma Makaleleri

 • Murat COŞKUNER- Tarihyazımından Tarihsöküme: Tarihe Bir Metin Olarak Yaklaşmak PDF
 • Habibe TEMİZSU- Postmodern Oryantalizm Bağlamında Nietzsche’nin Doğu’ya Bakışı Üzerine Bir Değerlendirme PDF
 • John D. CAPUTO- Tanrı Tecrübesi ve İmkansızın Aksiyolojisi PDF
 • Halil PEÇE- Postmodern Toplum, Siyaset ve Türkiye PDF
 • Hamide DEĞER- Sapere Aude’den Carpe Diem’e, Postmodernizm ve Toplumsal Hareketler PDF
 • İkram FİLİZ– Bauman’da Katı ve Akışkan Modernite PDF
 • Aydın AKTAY–  Postmodern ve Unisex Bir Mafya Dizisi Örneği: Çukur PDF
 • Salich TZAMPAZ- Premodernite ile Postmodernite Kıskacında Müphemlik PDF
 • Amine Nur UYAN– Distopyalarda İktidar ve Mekân İlişkisi: Equilibrium ve THX 1138 Film Örnekleri PDF

  Söyleşi

 • Semra Metin BİLİCİ ile Söyleşen Büşra Nur TOPAL- “İslam Kültüründe Müphemliği Konuşurken Postmodern Dönemde Olduğumuzla Yüzleşmemiz Gerekiyor” PDF

Kitap İncelemesi & Tanıtım ve Değini

 • Mehmet Ali AYDEMİRHakikat Sonrası– Lee MCINTYRE PDF
 • Osman ATASOYPostmodernizm ve İslâm, Küreselleşme ve Oryantalizm- Yasin AKTAY & Abdullah TOPÇUOĞLU PDF
 • Hale Nur UYANIK- Varoluşun Tınısı: Modernite ve Yaşama Sanatının Yitimi- Adem İNCE PDF
 • Bilsen UYGUR- Bir Müslüman Modernleşme ve Modernizme Nasıl Bakmalı? – Faruk KARAARASLAN PDF

Dergi Kapağı 

Dergiyi Satın Almak için Tıklayınız..