Tezkire’nin 77. Sayısı “Arkaik Bir İdeolojinin Modern Anlatısı: Sekülerizm”

2509 0

Arkaik Bir İdeolojinin Modern Anlatısı: Sekülerizm kapak dosyası olarak ele aldığımız Tezkire’nin 77. sayısı…

Jenerik Kısmı ve Bu Sayıda… PDF

 

Gündem

 • Yasin AKTAY- Bir Batılı Anlatı Olarak Sekülerizmin Evrensellik İddiası PDF
 • Mazhar BAĞLI- Modern Dünyada Müslüman Olmak: Bilgi Kuramsal Bir Mukayese PDF
 • Necdet SUBAŞI- Devletin Dinsel Aygıtları- Geçiş Döneminin Huzursuzlukları PDF
 • Kamil ERGENÇ- Türkiye’ye Özgü “Müphem” Sekülerlik Tecrübesi PDF
 • Şevki BAKIRCI- “Mukaddes” Sekülerizm PDF

Araştırma Makaleleri

 • Mustafa Kemal ŞAN- Sekülerleşme Karşısında Türkiye Gerçeği PDF
 • Hüseyin TUTAR– Amerikan Üniversitesinin Ruhu: Protestan Kuruluştan Kurumsallaşmış İnançsızlığa PDF
 • Peter L. BERGER– Din ve Moderniteye Daha Derin Bir Bakış PDF
 • Büşra Nur TOPAL– Dijital Kiliseler: Youtube İtiraf Kanallarındaki “Yaşam Tarzı” Söylemine Bir Bakış PDF
 • Yasin YILMAZ– Peter Ludwig Berger’in Sekülerizm Anlayışı ve Türkiye Gözlemleri PDF
 • Şükrü MACUN– Duygusal Çekicilik Bağlamında Muhafazakâr Tüketim Reklamları: Yemen Zırhı Reklamı PDF
 • Gamze ŞENYAYLA- Post-Seküler Unsurların Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Bir Başkadır Dizisi Örneği PDF

Söyleşi

 • Salman SAYYID ile Söyleşen Maşallah NAR- Arap Baharı: 10. Yıl Dönümü PDF

Kitap İncelemesi & Tanıtım ve Değini

 • Ruhi Can ALKINİslam ve Sekülerleşmenin Kaynakları– Yasin Aktay PDF
 • Merve Sultan AKÇAKAYATürkiye’de Sekülarizm ve Modernlik: Hermenötik Bir Yeniden Değerlendirme- Andrew Davison PDF
 • Salman SAYYID- Ölçülü Seküler Çokkültürlülüğün Çelişkileri PDF
 • Ivan KALMAR- Kapsayıcı Milliyet: Tariq Modood’un “Sekülerizm ve Çokkültürlülük Üzerine Yazılar”ından Yansımalar PDF

Dergi Kapağı PDF

Dergiyi Satın Almak için Tıklayınız…

 

Bir yanıt yazın