Tezkire’nin 77. Sayısı “Arkaik Bir İdeolojinin Modern Anlatısı: Sekülerizm”

106 0

Arkaik Bir İdeolojinin Modern Anlatısı: Sekülerizm kapak dosyası olarak ele aldığımız Tezkire’nin 77. sayısı.. Jenerik Kısmı

 

Gündem

 • Yasin AKTAY- Bir Batılı Anlatı Olarak Sekülerizmin Evrensellik İddiası
 • Mazhar BAĞLI- Modern Dünyada Müslüman Olmak: Bilgi Kuramsal Bir Mukayese
 • Necdet SUBAŞI- Devletin Dinsel Aygıtları- Geçiş Döneminin Huzursuzlukları PDF
 • Kamil ERGENÇ- Türkiye’ye Özgü “Müphem” Sekülerlik Tecrübesi PDF
 • Şevki BAKIRCI- “Mukaddes” Sekülerizm

Araştırma Makaleleri

 • Mustafa Kemal ŞAN- Sekülerleşme Karşısında Türkiye Gerçeği PDF
 • Hüseyin TUTAR– Amerikan Üniversitesinin Ruhu: Protestan Kuruluştan Kurumsallaşmış İnançsızlığa PDF
 • Peter L. BERGER– Din ve Moderniteye Daha Derin Bir Bakış PDF
 • Büşra Nur TOPAL– Dijital Kiliseler: Youtube İtiraf Kanallarındaki “Yaşam Tarzı” Söylemine Bir Bakış PDF
 • Yasin YILMAZ– Peter Ludwig Berger’in Sekülerizm Anlayışı ve Türkiye Gözlemleri PDF
 • Şükrü MACUN– Duygusal Çekicilik Bağlamında Muhafazakâr Tüketim Reklamları: Yemen Zırhı Reklamı PDF
 • Gamze ŞENYAYLA- Post-Seküler Unsurların Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Bir Başkadır Dizisi Örneği PDF

Söyleşi

 • Salman SAYYID ile Söyleşen Maşallah NAR- Arap Baharı: 10. Yıl Dönümü

Kitap İncelemesi & Tanıtım ve Değini

 • Ruhi Can ALKINİslam ve Sekülerleşmenin Kaynakları– Yasin Aktay
 • Merve Sultan AKÇAKAYATürkiye’de Sekülarizm ve Modernlik: Hermenötik Bir Yeniden Değerlendirme- Andrew Davison
 • Salman SAYYID- Ölçülü Seküler Çokkültürlülüğün Çelişkileri
 • Ivan KALMAR- Kapsayıcı Milliyet: Tariq Modood’un “Sekülerizm ve Çokkültürlülük Üzerine Yazılar”ından Yansımalar

Dergi Kapağı PDF

Dergiyi Satın Almak için Tıklayınız…

Bir cevap yazın