Tezkire’nin 61. sayısı “15 Temmuz’un Sene-i Devriyesinde – Kültür, Siyaset ve Ordu”

1175 0

15 Temmuz’un Sene-i Devriyesinde – Kültür, Siyaset ve Ordu kapak dosyası olarak ele aldığımız 61. sayımız. Jenerik Kısmı

“Bu sayıda…” PDF

 

Türkiye ve Dünya Gündemi

  • Yasin Aktay – Şerif Mardin’in Katkısını Doğru Anlamak PDF
  • Hamit Emrah Beriş – Şerif Mardin’in Ardından PDF
  • Abdülazim Şimşek – Şerif Mardin’in Osmanlı (Türk) Modernleşmesi Üzerine Bazı Mülahazaları PDF

Türkiye’de Kültür, Siyaset ve At Sırtındaki Adamlar

  • Ercan Yıldırım – Türk Düşüncesi, Dünya Sistemi, Darbeler PDF
  • Gülşen Özer – Yirmi Yılın Ardından Postmodern Darbenin Romanlarına Bakış PDF
  • Asım Öz – “Dönüp Dolaşıp 27 Mayıs”: Sezai Karakoç’un Askeri Darbeler Odaklı Metinlerine Dair PDF
  • Öner Buçukçu – “Bir Zevk-i Tahattur”: Sosyalist Solda 27 Mayıs ve Ordunun Rolü Üzerine Değerlendirmeler PDF

Tarih Çalışmaları

  • Mehmet Pınar – TBMM Gizli Celse Zabıtlarında Musul Meselesi PDF

Dergi Kapağı PDF

Dergiyi Satın Almak için Tıklayınız…

Bir yanıt yazın