Tezkire’nin 65. sayısı “Cumhuriyet’e Prolog: II. Meşrutiyet – 1908 Devrimi, Savaş ve Yeniden Yapılanma”

220 0

Cumhuriyet’e Prolog: II. Meşrutiyet – 1908 Devrimi, Savaş ve Yeniden Yapılanma kapak dosyası olarak ele aldığımız 65. sayımız. “Bu sayıda…”

 

Türkiye ve Dünya Gündemi

 • Yasin Aktay – Almanya’da Irkçılık Tartışmaları
 • Murat Güzel – Türkiye’nin Anlamı

Hürriyet İlanı ve Toplumsal-Siyasal Dönüşüm

 • Ahmed Yusuf Yılmaz – Anayasada 1909 Tadilatı ve İttihat-Terakki
 • M. Erkut Ayvaz – Askeri Modernizasyon, İktisadi Kalkınma ve İTC
 • Karol Sorby J. – Hürriyetin İlanı ve Arap Milliyetçiliği

Jön Türk Devrimi ve Dış Politika

 • Dejan Morolov & Strashko Stajonavski  – Güvenlik İkilemi ve Balkan Savaşları
 • Roman Kodet – Jön Türk Devrimi ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

Devrime Tanıklar, Tarihe Notlar

 • Güngör Göçer – Ziya Şakir’in İktidar ve Muhalefete Dair Değerlendirmeleri
 • Hasan Yenilmez – Meşrutiyet Dönemi Tarih Yazımında Arayışlar
 • Halim Gençoğlu – Meşrutiyet Günlerinden Bir Portre: Gazi Mahmud Muhtar Paşa
 • Mehmet Karakaş – II. Meşrutiyet Döneminde Türkçülük

Türk Tarihçiliğinden Portreler

 • Adem Bölükbaşı – M. Şükrü Hanioğlu: Bir Düşünce tarihçisinin Portresi

Türk Düşüncesinin İzinde

 • Asım Öz – Samiha Ayverdi ve Annmerie Schimmel Yazışmaları
 • Yasin Beyaz – İdeolocya Örgüsünün Sabiteleri ve Değişkenleri

 

Dergiyi Satın Almak için Tıklayınız…

 

 

Bir cevap yazın