Tezkire’nin 65. sayısı “Cumhuriyet’e Prolog: II. Meşrutiyet – 1908 Devrimi, Savaş ve Yeniden Yapılanma”

995 0

Cumhuriyet’e Prolog: II. Meşrutiyet – 1908 Devrimi, Savaş ve Yeniden Yapılanma kapak dosyası olarak ele aldığımız 65. sayımız. Jenerik Kısmı

“Bu sayıda…” PDF

 

Türkiye ve Dünya Gündemi

 • Yasin Aktay – Almanya Radikal Hıristiyanlara Karşı PDF
 • Murat Güzel – Türkiye’nin Anlamı PDF

Hürriyet İlanı ve Toplumsal-Siyasal Dönüşüm

 • Ahmet Yusuf Yılmaz – II. Meşrutiyet Rejimi ve 1909 Yılında Anayasada Yapılan Değişiklikler (İttihat ve Terakki’nin Gelişim Serüveni 1909-1920) PDF
 • M. Erkut Ayvaz – İttihat ve Terakki Cemiyeti Döneminde Askeri Modernizasyon ve İktisadi Kalkınma PDF
 • Jr. Karol Sorby – Jön Türk Devrimi Sonrası Arap Milliyetçiliği PDF

Jön Türk Devrimi ve Dış Politika

 • Dejan Marolov & Strashko Stajonavski  – “Güvenlik İkilemi” Kavramı Çerçevesinde Balkan Savaşları PDF
 • Roman Kodet – Jön Türk Devrimi ve Avusturya-Macaristan PDF

Devrime Tanıklar, Tarihe Notlar

 • Güngör Göçer – ittihatçı Bir Muharrir Ziya Şakir’in II. Meşrutiyet Sonrası Oluşan İktidar Muhalefet İlişkisine Bakışı PDF
 • Hasan Yenilmez – Gelenekten Moderne; II. Meşrutiyet Dönemi İslam Tarihi Yazımında Yeni Arayışlar (Dozy Reddiyeleri Örneği) PDF
 • Halim Gençoğlu – Gazi Mahmud Muhtar Paşa ve Afrika-i Cenubi Muharebesi Adlı Eseri Üzerine PDF
 • Mehmet Karakaş – II. Meşrutiyet Dönemi Türkçülük Düşüncesi ve İttihat-Terakki’nin Rolü PDF

Türk Tarihçiliğinden Portreler

 • Adem Bölükbaşı – M. Şükrü Hanioğlu: Bir Düşünce tarihçisinin Portresi PDF

Türk Düşüncesinin İzinde

 • Asım Öz – Dostluğun Müşterek Entelektüel Mübadelesi: Samiha Ayverdi-Annmerie Schimmel Yazışmaları PDF
 • Yasin Beyaz – Saatim İşlemiş Ben Durmuşum: İdeolocya Örgüsünün Sabiteleri ve Değişkenleri PDF

Dergi Kapağı PDF

Dergiyi Satın Almak için Tıklayınız…

Bir yanıt yazın