Tezkire’nin 31-32. sayısı “Yeni İlahiyat Söylemleri”

946 0

Yeni İlahiyat Söylemleri kapak dosyası olarak ele aldığımız 31-32. sayımız. “Bu sayıda…”

 

Bu Sayıda PDF

 • Yeni İlahiyat Söylemleri, AB ve Irak PDF

Gündem

 • Mustafa Aydın – Türkiye’nin AB Üyeliği ve Tarihsel Misyonu PDF
 • Birol Akgün – Kimlik, Güvenlik ve Demokrasi Arayan Türkiye’de AK Parti Hükümeti ve AB Reformları PDF
 • Nuh Yılmaz – Gömülü Gazetecilik ya da Gazeteci(liği)leri Gömmek PDF
 • Ercan Şen – Suriye, Zeynebiyye ve Türkiye PDF

Makaleler

 • Yasin Aktay – İlahiyat Sosyolojisi: Bir Sosyal Değişim Dinamiği Olarak İlahiyat Sorunu PDF
 • Necdet Subaşı – İlahiyat Nedir? PDF
 • Burhanettin Tatar – Kelami Söylemin Monolojik Karakteri PDF
 • Şevket Kotan – Kelam: İslami Teolojinin İnşası PDF
 • Recep Alpyağıl – “Gramer Olarak Teoloji”: Din Felsefesinde Yeni Bir Ufuk PDF
 • M. Şevki Aydın – Yüksek Din Öğretimi Kurumları: Gelgitler Alanı PDF
 • Georges Dumezil – Fransız Hükümeti ve Elli Seneden Beri İlahiyat PDF
 • Mahmut Aydın – Özgürlük Teolojisinin İslami İzdüşümleri: Latin Amerika Kökenli Özgürlük Teolojisi Perspektifinden Kur’an’a Yeni Bie Yaklaşım PDF
 • Cafer Sadık Yaran – Yeni Doğal Teoloji ve Doğu İslam Felsefesi Mirası PDF
 • Haluk Efekan – Bir Azınlık görüşünden Adalete Yol Var Mı? Kur’an’ın Tarihselliği ya da Antropolojinin ve Hermenötiğin Kıskacındaki Teoloji PDF
 • Amir Ahmed Fekri – Marksizm ve İran Devrimi Deneyimi PDF
 • Gottfriend Küenzlen – Devrimin Dini PDF

Değini-Eleştiri

 • Cemaleddin Erdemci – Türkçe’de Siyasal İlahiyat Üzerine PDF
 • Celaleddin Çelik – İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu Değerlendirmesi PDF
 • Edward Said – İmkansız Tarihler: Niçin Farklı İslamlar Tekleştiriliyor? PDF
 • İngilizce Özetler PDF

Dergi Kapağı PDF

Bir yanıt yazın