Tezkire’nin 68. Sayısı “Alternatif Güzergahlar – Sosyal Medya, Edebiyat, Tarihselcilik”

973 0

Alternatif Güzergahlar – Sosyal Medya, Edebiyat, Tarihselcilik kapak dosyası olarak ele aldığımız 68. sayımız. Jenerik Kısmı

  • Yasin Aktay – Türk-İslam İlahiyatında Tarihselcilik Tartışması PDF
  • Hüseyin Çil – Aşkın Teo-Politiği: Popüler Dini Yazında Aşk Anlatısının Dönüşümü PDF
  • Aylin Yonca Gençoğlu – Kayseri Esnafının Sosyokültürel Dünyası PDF
  • İbrahim Kaygusuz – Kurumsallıktan Bireyselleşmeye Doğru Evrilen  Dinin Mevlevilik Üzerinde Etkileri PDF
  • Leyla Korkmaz – Sosyal Ağlarda Benlik Sunumunun Farklılaşması: Facebook ve Twitter Örneği PDF

Kitap Değerlendirme

  • M. Hakkı AkınBurada Ne Oluyor?– Levent Ünsaldı PDF
  • Numan YıldızDeğişim Sosyolojisi, Kavramlar, Kuramlar ve Yaklaşımlar– Lütfi Sunar PDF
  • Adem Menekşeoğlu – Modern Kentleri Şahsileştirme Serüveni- Asuman Suner PDF
  • Hüseyin Özil  – Portföy Toplumu: Kapitalist Öngörü Tarzı Üzerine– I. Ascher PDF
  • Faruk TurğutPrens Sabahaddin: Türk Sosyoloji Tarihinde Sosyal Bilim Ekolü– İlyas Sucu PDF

Dergi Kapağı PDF

PDFDergiyi Satın Almak için Tıklayınız…

Bir yanıt yazın