"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yazım Kuralları

Tezkire, Eleştirel Sosyoloji Çalışmaları Dergisi (Journal of Critical Sociological Studies) alt başlığıyla, üç ayda bir yayımlanan ve gerek Türkçe gerek İngilizce makalelere ve kitap değerlendirmelerine yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

1991 yılında yayım hayatına başlayan dergi bu gün 66.sayıya ulaşmış durumdadır.

Sonraki sayılarında teorik ve saha araştırmasına dayalı özgün sosyoloji çalışmalarını yayımlamayı hedefleyen Tezkire Dergisi, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda, Türkiye’de sosyolojik düşünceye katkı sunmayı ve eleştirel sosyolojik çalışmalara alan açmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji ekseni varolmak kaydıyla, siyaset bilimi,  antropoloji ve tarih gibi sosyal bilimlerin diğer alanlarından üretilmiş makaleler kabul edilebilir.

Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul edilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve şekil açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.

Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

Gönderilecek olan makaleler şu formatta olmalıdır:

 

Makaleler en az 4000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.

Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 11 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Özetler 10 punto, Times New Roman ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.

Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

Makalede yazar/yazarların adı, soyadı, ünvanı, çalıştığı kurumu, mail adresi eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir.

Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

 

Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.

İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.

Tezkire Dergisi’nin referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Yayımlanan çalışmaların sorumluluğu yazara, yazıların yayım hakkı Tezkire Dergisine aittir.

Makaleler tezkiredergisi@gmail.com adresine gönderilmelidir. Makele teslim alındığında cevap maili gönderilecektir.

 

Tezkire Dergisi yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmemektedir.

 

Dergi sürecini yürütücü kurullar;

Baş Editör: Faruk Karaarslan

Editörler Kurulu: Mahmut Hakkı Akın, Lütfi Sunar, Mehmet Ali Aydemir, Öner Buçukcu, Yunus Şahbaz.